Alueet, väylät ja hulevesien hallinta

Aluerakentamisessa voimme tarjota sekä kattavia kokonaisuuksia sisältäen alueellisen massatalouden optimoinnin, esirakentamisen suunnittelun, vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelun, tie- tai katuverkoston suunnittelun, rakennusten perustamistapojen suunnittelun sekä hulevesien hallinnan ja niiden hankinnan valmistelut tai jotkut mainituista osatehtävistä.

 • uusien asuinalueiden infrasuunnittelu
 • täydennysrakentamisen infrasuunnittelu
 • tarvittavat mittaukset ja pohjatutkimukset
 • massatalouden optimoinnin ja massalaskennat
 • viemäröinnit ja salaojitukset
 • esirakentaminen; massanvaihdot, stabiloinnit, kevennykset ja esikuormitukset
 • rakennekerrosten suunnittelu
 • tulvatarkastelut ja tulvasuunnittelu
 • hulevesien hallinta ja viivästysrakenteiden suunnittelu
 • katujen ja tasausten suunnittelu
 • maakaasuputkien sekä siirtoviemärien suunnittelu

Alla muutamia referenssejä tämän suunnittelualan projekteista. Katso kaikki referenssit →

Helsinki Outlet (12/13/2018) - Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu
VT 8 Raisio-Nousiainen (1/1/2015) - Pohjanvahvistussuunnittelu. Stabiloinnit, kevennykset, pysyvät ja työnaikaiset ponttiseinät, stabiliteetti ja painumatarkastelut, putkisillan geosuunnittelu
Länsimetro, Tapiolan ratatunneli ja asema (11/21/2013) - Tapiolan aseman pohjarakennus- ja kaivantosuunnittelu. Pysyvät/työnaikaiset porapontti tukiseinät olevien rakennusten alle, kuilujen ponttiseinien suunnittelu, suihkuinjektointien sekä kallion rikkonaisuuden takia kallion injektoinnin suunnittelu