Alueet, väylät ja hulevesien hallinta

Aluerakentamisessa voimme tarjota sekä kattavia kokonaisuuksia sisältäen alueellisen massatalouden optimoinnin, esirakentamisen suunnittelun, vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelun, tie- tai katuverkoston suunnittelun, rakennusten perustamistapojen suunnittelun sekä hulevesien hallinnan ja niiden hankinnan valmistelut tai jotkut mainituista osatehtävistä.

 • uusien asuinalueiden infrasuunnittelu
 • täydennysrakentamisen infrasuunnittelu
 • tarvittavat mittaukset ja pohjatutkimukset
 • massatalouden optimoinnin ja massalaskennat
 • viemäröinnit ja salaojitukset
 • esirakentaminen; massanvaihdot, stabiloinnit, kevennykset ja esikuormitukset
 • rakennekerrosten suunnittelu
 • tulvatarkastelut ja tulvasuunnittelu
 • hulevesien hallinta ja viivästysrakenteiden suunnittelu
 • katujen ja tasausten suunnittelu
 • maakaasuputkien sekä siirtoviemärien suunnittelu

Alla muutamia referenssejä tämän suunnittelualan projekteista. Katso kaikki referenssit →

Vuosaaren lukio

Helsingin Vuosaaren lukiorakennuksen elinkaarihankkeen pohjarakennussuunnittelu.

Helsinki Outlet

Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu. Poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelukohde, paalutusta, paalulaattaa, eloperäinen maaperä

VT 8 Raisio-Nousiainen

Pohjanvahvistussuunnittelu. Stabiloinnit, kevennykset, pysyvät ja työnaikaiset ponttiseinät, stabiliteetti ja painumatarkastelut, putkisillan geosuunnittelu