Erviänojan Myllysuvannon kunnostus käynnissä

Sipti Infran suunnitteleman Erviänojan Myllysuvannon kunnostuksen työt ovat käynnistyneet. Vuosien saatossa suvantoon kertynyt kiintoaine poistetaan alueen viihtyisyyden parantamiseksi ja alapuoleisen vesistön kuormituksen pienentämiseksi. Samalla pato, joka nykyisellään muodostaa vaelluskaloille nousuesteen, muutetaan luonnonmukaiseksi tekokoskeksi ja taimenten lisääntymisalueeksi.

www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/myllylammen-pato-muutetaan-tekokoskeksi-okeroisissa

Erviänojan Myllysuvanto tullaan kunnostamaan Sipti Infran suunnitelmien mukaan