Koneen vanha pääkonttori muuntuu asuinnoiksi Munkkiniemessä (video)

Helsingin Munkkiniemen Puistotie 25:ssä sijaitseva entinen Kone Oy:n toimistotalo kunnostetaan moderniin asuinkäyttöön. Vanhan toimistotalon täydellisen saneerauksen lisäksi projektiin sisältyy uudisrakennus sekä maanalainen autopaikoitus. Sipti Infra Oy toimii kohteen pohjarakennesuunnittelijana. Kohteen rakennuttajana toimii Auratum Asunnot.

Tulevan uudisosan alapuolelle sijoittuva maanalainen autopaikoitus tarjoaa geoteknisiä haasteita. Syvä n. 8m kaivanto ulottuu lähes 7m pohjavesipinnan alapuolelle. Maanalainen autopaikoitus yhdistetään maanalaisella yhdyskäytävällä vanhaan toimistorakennukseen. Pohjarakennustyö pitävät sisällään mm. teräsponttiseiniä, kallioankkureita, pysyviä kallioankkureita, suihkuinjektointitiivistystä, suihkuinjektoitua tukiseinää, louhintaa, ym ym.

Haastavan kohteen rakennustyöt aloitettiin alkuvuodesta 2017. Kohteen tilannetta lintuperspektiivistä maaliskuussa kuvatulta videolta