Tarjoamme monipuolisia suunnittelu- ja konsultointipalveluita kaikilla geosuunnittelun ja pohjarakentamisen osa-alueilla. Suunnittelutyö tehdään 3D-ohjelmistoilla kuten Microstation V8i:llä ja Terra-sovelluksilla. Lisäksi käytössämme on monipuolisia ohjelmistoja geoteknisiin laskelmiin.

Asuinkerrostalo Mannerheimintielle Tilkanvierron ja Mannerheimintien väliin

Talonrakentamisen geosuunnittelu

Talonrakentamisen geosuunnittelun palveluihin kuuluu muun muassa pohjatutkimusten ohjelmointi, perustamistapojen määritys, rakennuskaivannon kaivu-, louhinta- ja täyttösuunnitelmat, tukiseinäsuunnitelmat, rakennuksen salaojasuunnitelmat sekä tontin kuivatusrakenteiden ja liikennealueiden suunnittelu.

Osla Porvoo, perustusten vahvistus

Pohjarakentamisen vaativat erikoistyöt

Pohjarakentamisen vaativia (AA-luokan) kohteita ovat muun muassa rakennusten uudelleenpaalutukset, kellareiden syventämiset, maanvaraisten tai muuten herkkien naapurirakennusten vieressä rakentaminen tai rakennuksen korottamisen vaatimat perustusten vahvistustyöt.

WP_20150622_09_45_52_Pro

Alueet, väylät ja hulevesien hallinta

Aluerakentamisessa voimme tarjota sekä kattavia kokonaisuuksia sisältäen alueellisen massatalouden optimoinnin, esirakentamisen suunnittelun, vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelun, tie- tai katuverkoston suunnittelun, rakennusten perustamistapojen suunnittelun sekä hulevesien hallinnan ja niiden hankinnan valmistelut tai jotkut mainituista osatehtävistä.

20171027_140356

Suunnitelmien tarkastukset

Pohjarakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa pohjarakenteiden toteutuksen laatu sekä pohjarakenteiden koko elinkaaren aikainen turvallisuus. Ulkopuolinen tarkastusmenettely voi koskea myös työnaikaisia rakenteita.