Tarjoamme monipuolisia suunnittelu- ja konsultointipalveluita kaikilla geosuunnittelun ja pohjarakentamisen osa-alueilla. Suunnittelutyö tehdään 3D-ohjelmistoilla kuten Microstation V8i:llä ja Terra-sovelluksilla. Lisäksi käytössämme on monipuolisia ohjelmistoja geoteknisiin laskelmiin.

Talonrakentamisen geosuunnittelu

Talonrakentamisen geosuunnittelun palveluihin kuuluu muun muassa pohjatutkimusten ohjelmointi, perustamistapojen määritys, rakennuskaivannon kaivu-, louhinta- ja täyttösuunnitelmat, tukiseinäsuunnitelmat, rakennuksen salaojasuunnitelmat sekä tontin kuivatusrakenteiden ja liikennealueiden suunnittelu.

Pohjarakentamisen vaativat erikoistyöt

Pohjarakentamisen vaativia (AA-luokan) kohteita ovat muun muassa rakennusten uudelleenpaalutukset, kellareiden syventämiset, maanvaraisten tai muuten herkkien naapurirakennusten vieressä rakentaminen tai rakennuksen korottamisen vaatimat perustusten vahvistustyöt.

Alueet, väylät ja hulevesien hallinta

Aluerakentamisessa voimme tarjota sekä kattavia kokonaisuuksia sisältäen alueellisen massatalouden optimoinnin, esirakentamisen suunnittelun, vesi- ja viemäriverkostojen suunnittelun, tie- tai katuverkoston suunnittelun, rakennusten perustamistapojen suunnittelun sekä hulevesien hallinnan ja niiden hankinnan valmistelut tai jotkut mainituista osatehtävistä.

Suunnitelmien tarkastukset

Pohjarakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa pohjarakenteiden toteutuksen laatu sekä pohjarakenteiden koko elinkaaren aikainen turvallisuus. Ulkopuolinen tarkastusmenettely voi koskea myös työnaikaisia rakenteita.