Suunnitelmien tarkastukset

Pohjarakennesuunnitelmien ulkopuolisen tarkastuksen tavoitteena on varmistaa pohjarakenteiden toteutuksen laatu sekä pohjarakenteiden koko elinkaaren aikainen turvallisuus. Ulkopuolinen tarkastusmenettely voi koskea myös työnaikaisia rakenteita.

Valveutuneimmat tilaajat käyttävät vapaaehtoisesti vaativissa hankkeissa pohjarakennesuunnitelmien ulkopuolista tarkastusta niistä saatujen positiivisten laatu- ja kustannusvaikutusten johdosta.

Sipti Infra Oy ja Sipti Oy ovat olleet mukana useissa vaativissa pohjarakennuskohteissa suunnitelmien ulkopuolisena tarkastajana. Myös erityyppiset vaurioselvitykset pohjarakenteiden osalta kuuluvat palveluihimme.

20171027_140356