Pohjarakentamisen vaativat erikoistyöt

Pohjarakentamisen vaativia (AA-luokan) kohteita ovat muun muassa rakennusten uudelleenpaalutukset, kellareiden syventämiset, maanvaraisten tai muuten herkkien naapurirakennusten vieressä rakentaminen tai rakennuksen korottamisen vaatimat perustusten vahvistustyöt.

Näissä kohteissa usein käytettyjä tekniikoita ovat teräksiset puristus-, lyönti-, ja porapaalut, ponttiseinät, muut teräksiset ja betoniset tukiseinät, maan sekä kallion injektointi sementillä ja kemiallisilla injektointiaineilla vesitiiviyden tai paremman kantavuuden saavuttamiseksi sekä suihkuinjektoinnit.

Näihin hankkeisiin usein liittyvät ympäristön tilan selvitykset ja ympäristöhallinnan kuten pohjavedenhallinnan sekä rakentamisen tärinä- ja painumahallinnan suunnittelu kuuluvat myös suunnittelualaamme.

Vaativia erikoistöitä mm.

 • kosteusongelmien syiden selvitys ja korjaussuunnittelu
 • puupaaluperustusten kuntotutkimukset
 • rakennusten korjauspaalutukset
 • rakennusten painumavaurioiden korjaussuunnittelu
 • erilaisten erikoispaalutusten suunnittelu, kuten teräksiset lyönti-, puristus- ja porapaalutukset, injektoitavien paalujen kuten Titan-paalutusten suunnittelu
 • suihkuinjektointien suunnittelu
 • erilaisten tukiseinien suunnittelu, pontti- setti- ja muut erikoisseinät
 • naapureiden turvaamiseksi tehtävät vahvistustyöt
 • maanalaisten betonirakenteiden suunnittelu pohjarakennussuunnittelun yhteydessä
 • rakentamiseen liittyvät tarkkailusuunnitelmat
 • nostureiden perustamisen suunnittelu

Alla muutamia referenssejä tämän suunnittelualan projekteista. Katso kaikki referenssit →

Helsinki Outlet (12/13/2018) - Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu
Keskustakirjasto (1/1/2015) - Keskustakirjaston geosuunnittelu.
EKOP City – toimistotalo Lappeenranta (12/10/2014) - Liikerakennuksen kaivannon tuentasuunnittelu.