Referenssit

Valikoituja referenssejä Sipti Infra Oy:n projekteista, ja projekteista joihin suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella aikaisempien työnantajien palveluksessa. Voit suodattaa listaa projektin suunnittelualan tai valmistumisvuoden perusteella. Sipti Infran CV (yritysreferenssit) on ladattavissa myös PDF-tiedostona.

Suunnitteluala:
Valmistumisvuosi:

Helsinki Outlet

Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu. Poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelukohde, paalutusta, paalulaattaa, eloperäinen maaperä

Keskustakirjasto

Geosuunnittelu herkässä kaupunkiympäristössä. Kellarikerros pohjavedenpinnan alapuolelle. Kaivannon tuentasuunnittelu, louhintasuunnittelu, teräsponttiseinien suihkuinjektointitiivistykset, kallion verhoinjektointi, varautuminen mahdolliseen keskustatunneliin, pohjaveden hallinnan suunnittelu - pohjaveden virtaukset ja imeytys.

Gullkrona asuinkerrostalo Helsinki

 • Tehtävä: Geosuunnittelu. Kaivannon tuentasuunnittelu, teräsponttiseinät, porapaalu-settiseinät.
 • Tilaaja: Bostads Ab Gullkronan i Helsingfors
 • Suunnitteluala: Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2015–2017

Asuinkerrostalon geosuunnittelu herkässä ja ahtaassa kaupunkiympäristössä

VT 8 Raisio-Nousiainen

 • Tehtävä: Pohjanvahvistussuunnittelu. Stabiloinnit, kevennykset, pysyvät ja työnaikaiset ponttiseinät, stabiliteetti ja painumatarkastelut, putkisillan geosuunnittelu
 • Tilaaja: Skanska Infra Oy
 • Suunnitteluala: Infra, Kadut ja väylät
 • Toteutus: 2014–2016

EKOP City – toimistotalo Lappeenranta

Perustusten vahvistus suihkuinjektoinnilla, suihkuinjektoidut tukiseinät, katuun rajautuvat >10m korkeat ankku-roidut ponttiseinät

Okhta Mall St. Petersburg – kauppakeskus Pietari

 • Tehtävä: Kauppakeskuksen pohjarakennus- ja kaivantosuunnittelu (2 pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvaa maanalaista kerrosta, pehmeä maaperä, naapurirakennus kaivannon vieressä, kaivanto 135mx240m)
 • Tilaaja: SRV Development / Finnmap Consulting Oy
 • Suunnitteluala: Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2013–

Ratakujan pysäköintitalo, Vantaa

 • Tehtävä: Pysäköintitalon kaivu-, louhinta-, ja tukiseinä suunnittelu. Kallion tiivistys injektointien ja alueen pohjavedenhallinnan suunnittelu. Pysäköintitalo kiinni naapurirakennuksiin. Kaivannon ja louhintojen 3D tietomallinnus.
 • Tilaaja: YIT Rakennus Oy
 • Suunnitteluala: Kalliorakennus, Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2012–2013

Länsimetro, Tapiolan ratatunneli ja asema

 • Tehtävä: Tapiolan aseman pohjarakennus- ja kaivantosuunnittelu. Pysyvät/työnaikaiset porapontti tukiseinät olevien rakennusten alle, kuilujen ponttiseinien suunnittelu, suihkuinjektointien sekä kallion rikkonaisuuden takia kallion injektoinnin suunnittelu
 • Tilaaja: Länsimetro Oy
 • Suunnitteluala: Infra, Pohjarakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2012–

Kauppakeskus Itis, kauppakeskuksen laajennus

Tikkuparkki, Vantaa

 • Tehtävä: Kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen tukiseinien, louhinnan ja suihkuinjektointien suunnittelu, hulevesiviemärin (1200 mm) väliaikaisen siirron suunnittelu
 • Tilaaja: YIT Rakennus Oy
 • Suunnitteluala: Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2011–2012