Infra

Valikoituja referenssejä Sipti Infra Oy:n projekteista, ja projekteista joihin suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella aikaisempien työnantajien palveluksessa. Katso kaikki referenssit »

Suunnitteluala:
Valmistumisvuosi:

Helsinki Outlet

Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu. Poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelukohde, paalutusta, paalulaattaa, eloperäinen maaperä

VT 8 Raisio-Nousiainen

 • Tehtävä: Pohjanvahvistussuunnittelu. Stabiloinnit, kevennykset, pysyvät ja työnaikaiset ponttiseinät, stabiliteetti ja painumatarkastelut, putkisillan geosuunnittelu
 • Tilaaja: Skanska Infra Oy
 • Suunnitteluala: Infra, Kadut ja väylät
 • Toteutus: 2014–2016

Länsimetro, Tapiolan ratatunneli ja asema

 • Tehtävä: Tapiolan aseman pohjarakennus- ja kaivantosuunnittelu. Pysyvät/työnaikaiset porapontti tukiseinät olevien rakennusten alle, kuilujen ponttiseinien suunnittelu, suihkuinjektointien sekä kallion rikkonaisuuden takia kallion injektoinnin suunnittelu
 • Tilaaja: Länsimetro Oy
 • Suunnitteluala: Infra, Pohjarakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2012–

Sipoonrannan asuinalue

 • Tehtävä: Rantarakenteiden, tulvasuunnittelun, esirakentamisen ja teknisten verkostojen suunnittelu, kustannusarvioiden ja massalaskentojen suorittaminen, työnaikainen asiantuntijavalvonta
 • Tilaaja: Sipoonranta Oy
 • Suunnitteluala: Aluerakentaminen, Infra, Kadut ja väylät
 • Toteutus: 2009–2010

Gorelovon logistiikka-alue