Kalliorakennus

Valikoituja referenssejä Sipti Infra Oy:n projekteista, ja projekteista joihin suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella aikaisempien työnantajien palveluksessa. Katso kaikki referenssit »

Suunnitteluala:
Valmistumisvuosi:

Keskustakirjasto

Geosuunnittelu herkässä kaupunkiympäristössä. Kellarikerros pohjavedenpinnan alapuolelle. Kaivannon tuentasuunnittelu, louhintasuunnittelu, teräsponttiseinien suihkuinjektointitiivistykset, kallion verhoinjektointi, varautuminen mahdolliseen keskustatunneliin, pohjaveden hallinnan suunnittelu - pohjaveden virtaukset ja imeytys.

Ratakujan pysäköintitalo, Vantaa

  • Tehtävä: Pysäköintitalon kaivu-, louhinta-, ja tukiseinä suunnittelu. Kallion tiivistys injektointien ja alueen pohjavedenhallinnan suunnittelu. Pysäköintitalo kiinni naapurirakennuksiin. Kaivannon ja louhintojen 3D tietomallinnus.
  • Tilaaja: YIT Rakennus Oy
  • Suunnitteluala: Kalliorakennus, Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
  • Toteutus: 2012–2013

City Centerin ja Tallbergin logistiikkakuilut huoltotunnelista myymälätiloihin

  • Tehtävä: Maaosuuden suihkuinjektointi, kallio-osuuden louhinta- ja injektointisuunnittelu, kuilujen betonirakennesuunnittelu, työsuorituksen asiantuntijavalvonta
  • Tilaaja: Sponda Oy
  • Suunnitteluala: Kalliorakennus, Pohjarakennus, Vaativat rakennuskaivannot
  • Toteutus: 2008–2009