Pohjarakennus

Valikoituja referenssejä Sipti Infra Oy:n projekteista, ja projekteista joihin suunnittelijamme ovat osallistuneet merkittävällä panoksella aikaisempien työnantajien palveluksessa. Katso kaikki referenssit »

Suunnitteluala:
Valmistumisvuosi:

Vuosaaren lukio

Helsingin Vuosaaren lukiorakennuksen elinkaarihankkeen pohjarakennussuunnittelu.

Helsinki Outlet

Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu. Poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelukohde, paalutusta, paalulaattaa, eloperäinen maaperä

Keskustakirjasto

Geosuunnittelu herkässä kaupunkiympäristössä. Kellarikerros pohjavedenpinnan alapuolelle. Kaivannon tuentasuunnittelu, louhintasuunnittelu, teräsponttiseinien suihkuinjektointitiivistykset, kallion verhoinjektointi, varautuminen mahdolliseen keskustatunneliin, pohjaveden hallinnan suunnittelu - pohjaveden virtaukset ja imeytys.

EKOP City – toimistotalo Lappeenranta

Perustusten vahvistus suihkuinjektoinnilla, suihkuinjektoidut tukiseinät, katuun rajautuvat >10m korkeat ankkuroidut ponttiseinät

Okhta Mall St. Petersburg – kauppakeskus Pietari

 • Tehtävä: Kauppakeskuksen pohjarakennus- ja kaivantosuunnittelu (2 pohjavedenpinnan alapuolelle ulottuvaa maanalaista kerrosta, pehmeä maaperä, naapurirakennus kaivannon vieressä, kaivanto 135mx240m)
 • Tilaaja: SRV Development / Finnmap Consulting Oy
 • Suunnitteluala: Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2013–

Ratakujan pysäköintitalo, Vantaa

 • Tehtävä: Pysäköintitalon kaivu-, louhinta-, ja tukiseinä suunnittelu. Kallion tiivistys injektointien ja alueen pohjavedenhallinnan suunnittelu. Pysäköintitalo kiinni naapurirakennuksiin. Kaivannon ja louhintojen 3D tietomallinnus.
 • Tilaaja: YIT Rakennus Oy
 • Suunnitteluala: Kalliorakennus, Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2012–2013

Länsimetro, Tapiolan ratatunneli ja asema

 • Tehtävä: Tapiolan aseman pohjarakennus- ja kaivantosuunnittelu. Pysyvät/työnaikaiset porapontti tukiseinät olevien rakennusten alle, kuilujen ponttiseinien suunnittelu, suihkuinjektointien sekä kallion rikkonaisuuden takia kallion injektoinnin suunnittelu
 • Tilaaja: Länsimetro Oy
 • Suunnitteluala: Infra, Pohjarakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2012–

Kauppakeskus Itis, kauppakeskuksen laajennus

Tikkuparkki, Vantaa

 • Tehtävä: Kaksikerroksisen pysäköintilaitoksen tukiseinien, louhinnan ja suihkuinjektointien suunnittelu, hulevesiviemärin (1200 mm) väliaikaisen siirron suunnittelu
 • Tilaaja: YIT Rakennus Oy
 • Suunnitteluala: Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2011–2012

Porvoon City-kiinteistön saneeraus ja uudisrakennus Porvoon keskustassa

 • Tehtävä: Rakennuksen alle kaivetun kellarin vaatimien tukiseinien suunnittelu, uudisrakennuksen ponttiseinien ja porapaaluseinien suunnittelu sekä naapureiden suihkuinjektointituentojen suunnittelu, työsuorituksen asiantuntijavalvonta
 • Tilaaja: Varuboden-OSLA Ab
 • Suunnitteluala: Pohjarakennus, Talonrakennus, Vaativat rakennuskaivannot
 • Toteutus: 2010–