Sipoonrannan asuinalue

  • Tehtävä: Rantarakenteiden, tulvasuunnittelun, esirakentamisen ja teknisten verkostojen suunnittelu, kustannusarvioiden ja massalaskentojen suorittaminen, työnaikainen asiantuntijavalvonta
  • Tilaaja: Sipoonranta Oy
  • Suunnitteluala: Aluerakentaminen, Infra, Kadut ja väylät
  • Toteutus: 2009–2010