Talonrakentamisen geosuunnittelu

Talonrakentamisen geosuunnittelun palveluihin kuuluu muun muassa pohjatutkimusten ohjelmointi, perustamistapojen määritys, rakennuskaivannon kaivu-, louhinta- ja täyttösuunnitelmat, tukiseinäsuunnitelmat, rakennuksen salaojasuunnitelmat sekä tontin kuivatusrakenteiden ja liikennealueiden suunnittelu.

Kosteussaneerauskohteiden palveluihin kuuluu olevan tilanteen kartoitus ja ongelmakohtien etsintä.

Talonrakentamisen geosuunnittelu:

  • pohjatutkimusten ohjelmointi
  • talokohteiden pohjatutkimukset
  • perustamistapalausunnot
  • tontin esirakentamisen vahvistusten suunnittelu
  • kohteen geotekninen suunnittelu: kaivu- ja louhintasuunnittelu, salaojasuunnittelu, kaivantojen- ja tuettujen kaivantojen suunnittelu, pohjarakenteiden, pihojen ym. suunnittelu sekä rakentamisen- ja käytönaikaisten ympäristövaikutusten hallinta
  • geotekniset laskelmat
  • tontin hulevesisuunnittelun
  • rakennuksen ulkopuolisten verkostojen maanrakennussuunnittelu
  • tukimuurien suunnittelu

Alla muutamia referenssejä tämän suunnittelualan projekteista. Katso kaikki referenssit →

Vuosaaren lukio

Helsingin Vuosaaren lukiorakennuksen elinkaarihankkeen pohjarakennussuunnittelu.

Helsinki Outlet

Pohjarakennus-,alue- ja hulevesisuunnittelu. Poikkeuksellisen vaativan luokan suunnittelukohde, paalutusta, paalulaattaa, eloperäinen maaperä

Keskustakirjasto

Geosuunnittelu herkässä kaupunkiympäristössä. Kellarikerros pohjavedenpinnan alapuolelle. Kaivannon tuentasuunnittelu, louhintasuunnittelu, teräsponttiseinien suihkuinjektointitiivistykset, kallion verhoinjektointi, varautuminen mahdolliseen keskustatunneliin, pohjaveden hallinnan suunnittelu - pohjaveden virtaukset ja imeytys.