Ajankohtaista


Erviänojan Myllysuvannon kunnostus käynnissä

Sipti Infran suunnitteleman Erviänojan Myllysuvannon kunnostuksen työt ovat käynnistyneet. Vuosien saatossa suvantoon kertynyt kiintoaine poistetaan alueen viihtyisyyden parantamiseksi ja alapuoleisen vesistön kuormituksen pienentämiseksi. Samalla pato, joka nykyisellään muodostaa vaelluskaloille nousuesteen, muutetaan luonnonmukaiseksi tekokoskeksi ja taimenten lisääntymisalueeksi.

www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/myllylammen-pato-muutetaan-tekokoskeksi-okeroisissa

Erviänojan Myllysuvanto tullaan kunnostamaan Sipti Infran suunnitelmien mukaan

Uusi Sipti-asiakaslehti 2019

Viime vuoden lopussa julkaistu Sipti-yhtiöiden asiakaslehti esittelee käynnissä olevia ja vuoden 2018 mielenkiintoisimpia projekteja. Sipti-Infran projekteista lehdessä esittelyssä mm. Turun toriparkki ja Helsinki Outlet. Kuvaa tai lopun linkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan viime aikojen mielenkiintoisimpiin proijekteihin.

Helsinki Outlet, Amos Rex ja Oodi palkittiin

Helsingin ja Vantaan rajalle Kehä III:n ja valtatie 4 (Lahdentien) risteykseen rakennettava Helsinki Outlet on valittu Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi. Pohjasuhteiltaan erittäin vaativan kohteen geosuunnittelusta on vastannut Sipti Infra.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2018 – on myönnetty Amos Rexille. Kohteen rakenne- ja geosuunnittelusta on vastannus Sipti Oy. Samassa kilpailussa jaetulle toiselle sijalle sijoittui keskustakirjasto Oodi, jonka geosuunnittelusta vastasi Sipti Infra.

RIL-Palkinto-kilpailu
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.  Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on parina viime vuonna painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Helsinki Outlet
Keskustakirjaston havainnekuva. Kuva: ALA Arkkitehdit


Rakennuslehti: Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon – Westpro Portus

Verkkosaareen Kalasataman kylkeen on rakenteilla yli 40 metriä vanhasta rantaviivasta merelle ulottuva, korkeimmalta siiveltään 14-kerroksinen asuinkerrostalokortteli. Perustustyöt ovat lähes valmiit, ja runkotyöt alkavat syksyllä 2018. Vaikka tornitalon rungon rakentaminen meren rantaan on aina vaativa työ, tässä tapauksessa vielä vaativampaa on ollut pohjarakentaminen ja merirakenteet. Merirakenteiden suunnittelijana on RI Ville Salo Sipti Oy:stä ja pohjarakenteiden suunnittelijana DI Tuomas Kärki Sipti Infra Oy:stä.

Lue artikkeli ”Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon” Rakennuslehden kotisivulta. (Artikkeli on kokonaisuudessaan tarjolla Rakennuslehden tilaajille.)

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari1

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

SGY:n monitorointiohje julkaistu

Suomen geoteknillisen yhdistyksen monitorointitoimikunta on julkaisut geoteknisiä mittauksia ja monitoirointia käsittelevän ohjeen Geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet. Monitoirointiohje on tarkoitettu kaikille geotekniikan alalla työskenteleville.

Lisää ohjeesta ja geoteknisistä mittauksista voi lukea mm. automaattisia mittalaitteita ja monitorointiratkaisuja toimittavan FinMeas Oy:n verkkosivuilta.

Ohjeen voi ladata yllä olevasta linkistä tai SGY:n verkkosivuilta.

Koneen vanha pääkonttori muuntuu asuinnoiksi Munkkiniemessä (video)

Helsingin Munkkiniemen Puistotie 25:ssä sijaitseva entinen Kone Oy:n toimistotalo kunnostetaan moderniin asuinkäyttöön. Vanhan toimistotalon täydellisen saneerauksen lisäksi projektiin sisältyy uudisrakennus sekä maanalainen autopaikoitus. Sipti Infra Oy toimii kohteen pohjarakennesuunnittelijana. Kohteen rakennuttajana toimii Auratum Asunnot.

Tulevan uudisosan alapuolelle sijoittuva maanalainen autopaikoitus tarjoaa geoteknisiä haasteita. Syvä n. 8m kaivanto ulottuu lähes 7m pohjavesipinnan alapuolelle. Maanalainen autopaikoitus yhdistetään maanalaisella yhdyskäytävällä vanhaan toimistorakennukseen. Pohjarakennustyö pitävät sisällään mm. teräsponttiseiniä, kallioankkureita, pysyviä kallioankkureita, suihkuinjektointitiivistystä, suihkuinjektoitua tukiseinää, louhintaa, ym ym.

Haastavan kohteen rakennustyöt aloitettiin alkuvuodesta 2017. Kohteen tilannetta lintuperspektiivistä maaliskuussa kuvatulta videolta

Sipti Infra mukana Ruskeasuon ratikkavarikko-hankkeessa

Ruskeasuon ratikkavarikon toteuttaa Skanska. Ruskeasuon raitiovaunuvarikkohankkeen urakoitsijakilpailutus saatiin valmiiksi huhtikuussai, ja yhteistyökumppaniksi Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:lle valittiin Skanska. Hanke alkoi kehitysvaiheella, joka tähtää rakennuslupaan. Urakan on tarkoitus käynnistyä maanrakennustöillä syksyllä 2021. Pohjarakennesuunnittelusta vastaa Sipti Infra Oy.

Nykyisin Ruskeasuolla sijaitsevan linja-autovarikon alueelle rakennetaan yhdistetty raitiovaunu- ja bussivarikko. Bussit sijoittuvat suunnitelmassa raitiovaunuvarikon katolle. Ruskeasuon varikko tulee valmistuttuaan olemaan Helsingin raitioliikenteen päävarikko uudistettavan Koskelan varikon ohella.

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta

Havainnekuva Ruskeasuon varikosta. Kuva: HKL

Lue uusin Sipti-lehti

Uudessa asiakaslehdessämme on runsaasti ajankohtaista asiaa Sipti-yhtiöiden suunnitteluhankkeista. Sivulla 6 asiaa mielenkiintoisesta Kannelmäen Trumperttikosken kunnostushankkeesta, jossa Sipti Infra suunnittelijat toimivat asiantuntijatehtävissä. Lisäksi esitelty mm. Kansallisteatterin peruskorjaushankketta, jossa Sipti Infrakin on mukana.

Sipti digilehti 2021 kansi