Ajankohtaista


Erviänojan Myllysuvannon kunnostus käynnissä

Sipti Infran suunnitteleman Erviänojan Myllysuvannon kunnostuksen työt ovat käynnistyneet. Vuosien saatossa suvantoon kertynyt kiintoaine poistetaan alueen viihtyisyyden parantamiseksi ja alapuoleisen vesistön kuormituksen pienentämiseksi. Samalla pato, joka nykyisellään muodostaa vaelluskaloille nousuesteen, muutetaan luonnonmukaiseksi tekokoskeksi ja taimenten lisääntymisalueeksi.

www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/myllylammen-pato-muutetaan-tekokoskeksi-okeroisissa

Erviänojan Myllysuvanto tullaan kunnostamaan Sipti Infran suunnitelmien mukaan

Uusi Sipti-asiakaslehti 2019

Viime vuoden lopussa julkaistu Sipti-yhtiöiden asiakaslehti esittelee käynnissä olevia ja vuoden 2018 mielenkiintoisimpia projekteja. Sipti-Infran projekteista lehdessä esittelyssä mm. Turun toriparkki ja Helsinki Outlet. Kuvaa tai lopun linkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan viime aikojen mielenkiintoisimpiin proijekteihin.

Helsinki Outlet, Amos Rex ja Oodi palkittiin

Helsingin ja Vantaan rajalle Kehä III:n ja valtatie 4 (Lahdentien) risteykseen rakennettava Helsinki Outlet on valittu Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi. Pohjasuhteiltaan erittäin vaativan kohteen geosuunnittelusta on vastannut Sipti Infra.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2018 – on myönnetty Amos Rexille. Kohteen rakenne- ja geosuunnittelusta on vastannus Sipti Oy. Samassa kilpailussa jaetulle toiselle sijalle sijoittui keskustakirjasto Oodi, jonka geosuunnittelusta vastasi Sipti Infra.

RIL-Palkinto-kilpailu
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.  Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on parina viime vuonna painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Helsinki Outlet
Keskustakirjaston havainnekuva. Kuva: ALA Arkkitehdit


Rakennuslehti: Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon – Westpro Portus

Verkkosaareen Kalasataman kylkeen on rakenteilla yli 40 metriä vanhasta rantaviivasta merelle ulottuva, korkeimmalta siiveltään 14-kerroksinen asuinkerrostalokortteli. Perustustyöt ovat lähes valmiit, ja runkotyöt alkavat syksyllä 2018. Vaikka tornitalon rungon rakentaminen meren rantaan on aina vaativa työ, tässä tapauksessa vielä vaativampaa on ollut pohjarakentaminen ja merirakenteet. Merirakenteiden suunnittelijana on RI Ville Salo Sipti Oy:stä ja pohjarakenteiden suunnittelijana DI Tuomas Kärki Sipti Infra Oy:stä.

Lue artikkeli ”Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon” Rakennuslehden kotisivulta. (Artikkeli on kokonaisuudessaan tarjolla Rakennuslehden tilaajille.)

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari1

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

SGY:n monitorointiohje julkaistu

Suomen geoteknillisen yhdistyksen monitorointitoimikunta on julkaisut geoteknisiä mittauksia ja monitoirointia käsittelevän ohjeen Geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet. Monitoirointiohje on tarkoitettu kaikille geotekniikan alalla työskenteleville.

Lisää ohjeesta ja geoteknisistä mittauksista voi lukea mm. automaattisia mittalaitteita ja monitorointiratkaisuja toimittavan FinMeas Oy:n verkkosivuilta.

Ohjeen voi ladata yllä olevasta linkistä tai SGY:n verkkosivuilta.

Koneen vanha pääkonttori muuntuu asuinnoiksi Munkkiniemessä (video)

Helsingin Munkkiniemen Puistotie 25:ssä sijaitseva entinen Kone Oy:n toimistotalo kunnostetaan moderniin asuinkäyttöön. Vanhan toimistotalon täydellisen saneerauksen lisäksi projektiin sisältyy uudisrakennus sekä maanalainen autopaikoitus. Sipti Infra Oy toimii kohteen pohjarakennesuunnittelijana. Kohteen rakennuttajana toimii Auratum Asunnot.

Tulevan uudisosan alapuolelle sijoittuva maanalainen autopaikoitus tarjoaa geoteknisiä haasteita. Syvä n. 8m kaivanto ulottuu lähes 7m pohjavesipinnan alapuolelle. Maanalainen autopaikoitus yhdistetään maanalaisella yhdyskäytävällä vanhaan toimistorakennukseen. Pohjarakennustyö pitävät sisällään mm. teräsponttiseiniä, kallioankkureita, pysyviä kallioankkureita, suihkuinjektointitiivistystä, suihkuinjektoitua tukiseinää, louhintaa, ym ym.

Haastavan kohteen rakennustyöt aloitettiin alkuvuodesta 2017. Kohteen tilannetta lintuperspektiivistä maaliskuussa kuvatulta videolta

Vantaan kaupungin opas hulevesien hallintaan

Vantaan kaupunki on julkaissut esitteen hulevesien hallinnasta. Esittessä on lyhyesti käsitelty mm. hulevesien hallinnan menetelmiä, luonnonmukaista käsittelyä sekä  hulevesien hallinnan suunnittelua ja rakentamista. Kannattaa lukaista!

Interaktiiviseen esitteeseen pääsee tutustumaan alla olevasta linkistä tai kuvaa klikkaamalla

VANTAAN KAUPUNKI / HULEVEDET

VANTAAN KAUPUNKI / HULEVEDET

Varautuminen koronaviruksen vaikutuksiin

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on kehittynyt nopeasti. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta olemme säilyttäneet toimintakykymme ja sitoutuneet tukemaan myös asiakkaitamme.  Teemme aktiivisesti töitä mahdollistaaksemme työntekijöidemme työskentelyn poikkeuksellisessa tilanteessa ja varmistaaksemme asiakasprojektiemme jatkuvuuden. Asiakkaidemme ja työntekijöidemme turvallisuus ja hyvinvointi on meille ensisijaisen tärkeää. Omalta osaltamme pyrimme minimoimaan viruksen leviämistä mm. seuraavilla toimenpiteillä:

  • Olemme ohjanneet työntekijämme etätöihin ylimääräisen kanssakäymisen välttämiseksi.
  • Hoidamme myös kaikki projekteihin liittyvät kokoukset pääasiassa etänä.
  • Välttämättömät ja kiireelliset kenttätyöt kuten työmaakokokoukset ja pohjakatselmukset pyrimme hoitamaan sovitusti paikan päällä. Kiinnitämme kenttätyöskentelyssä erityistä huomiota käsihygieniaan ja turvaväliin.

Poikkeuksellinen tilanne voi varautumisestamme huolimatta vaikuttaa palveluidemme toimittamiseen. Pyydämmekin kaikkia asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ja ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä sekä keskustelemaan avoimesti mahdollisten negatiivisten vaikutusten minimoimisesta.

Pyrimme tiedottamaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme heti, mikäli poikkeustilanne aiheuttaa muutoksia sovittuihin toimeksiantoihin.

Pidetään huoli itsestämme ja toisistamme!

Sipti Infran työntekijät