Ajankohtaista


Erviänojan Myllysuvannon kunnostus käynnissä

Sipti Infran suunnitteleman Erviänojan Myllysuvannon kunnostuksen työt ovat käynnistyneet. Vuosien saatossa suvantoon kertynyt kiintoaine poistetaan alueen viihtyisyyden parantamiseksi ja alapuoleisen vesistön kuormituksen pienentämiseksi. Samalla pato, joka nykyisellään muodostaa vaelluskaloille nousuesteen, muutetaan luonnonmukaiseksi tekokoskeksi ja taimenten lisääntymisalueeksi.

www.lahti.fi/ajankohtaista/uutiset/myllylammen-pato-muutetaan-tekokoskeksi-okeroisissa

Erviänojan Myllysuvanto tullaan kunnostamaan Sipti Infran suunnitelmien mukaan

Uusi Sipti-asiakaslehti 2019

Viime vuoden lopussa julkaistu Sipti-yhtiöiden asiakaslehti esittelee käynnissä olevia ja vuoden 2018 mielenkiintoisimpia projekteja. Sipti-Infran projekteista lehdessä esittelyssä mm. Turun toriparkki ja Helsinki Outlet. Kuvaa tai lopun linkkiä klikkaamalla pääset tutustumaan viime aikojen mielenkiintoisimpiin proijekteihin.

Helsinki Outlet, Amos Rex ja Oodi palkittiin

Helsingin ja Vantaan rajalle Kehä III:n ja valtatie 4 (Lahdentien) risteykseen rakennettava Helsinki Outlet on valittu Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi. Pohjasuhteiltaan erittäin vaativan kohteen geosuunnittelusta on vastannut Sipti Infra.

Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin tunnustuspalkinto – RIL-Palkinto 2018 – on myönnetty Amos Rexille. Kohteen rakenne- ja geosuunnittelusta on vastannus Sipti Oy. Samassa kilpailussa jaetulle toiselle sijalle sijoittui keskustakirjasto Oodi, jonka geosuunnittelusta vastasi Sipti Infra.

RIL-Palkinto-kilpailu
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL myöntää vuosittain RIL-Palkinnon rakennustyölle, -kohteelle tai -konseptille, joka edustaa parhaiten korkealuokkaista, laadukasta ja innovatiivista suomalaista rakennusinsinööritaitoa ja osaamista. Palkittava työ tai hanke on edistänyt kilpailuaikana parhaiten myönteistä rakennusteknistä ja yhteiskunnallista kehitystä maassamme.  Tunnustuksella palkitaan rakennuskohteita, joiden suunnittelussa ja toteutuksessa on osoitettu erinomaista rakennusalan osaamista joko uutta kehittämällä tai olemassa olevaa tietoa luovasti soveltamalla. Kilpailussa on parina viime vuonna painotettu lisäksi muun muassa digitaalisten ratkaisuiden ja uusien innovaatioiden hyödyntämistä sekä loppukäyttäjien huomioimista.

Helsinki Outlet
Keskustakirjaston havainnekuva. Kuva: ALA Arkkitehdit


Rakennuslehti: Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon – Westpro Portus

Verkkosaareen Kalasataman kylkeen on rakenteilla yli 40 metriä vanhasta rantaviivasta merelle ulottuva, korkeimmalta siiveltään 14-kerroksinen asuinkerrostalokortteli. Perustustyöt ovat lähes valmiit, ja runkotyöt alkavat syksyllä 2018. Vaikka tornitalon rungon rakentaminen meren rantaan on aina vaativa työ, tässä tapauksessa vielä vaativampaa on ollut pohjarakentaminen ja merirakenteet. Merirakenteiden suunnittelijana on RI Ville Salo Sipti Oy:stä ja pohjarakenteiden suunnittelijana DI Tuomas Kärki Sipti Infra Oy:stä.

Lue artikkeli ”Meren ylle nouseva tornitalo vaatii rakentajalta paljon” Rakennuslehden kotisivulta. (Artikkeli on kokonaisuudessaan tarjolla Rakennuslehden tilaajille.)

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari1

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

Kuvaaja: Petri Kunnari

SGY:n monitorointiohje julkaistu

Suomen geoteknillisen yhdistyksen monitorointitoimikunta on julkaisut geoteknisiä mittauksia ja monitoirointia käsittelevän ohjeen Geoteknisen mittaamisen ja monitoroinnin olennaiset käsitteet ja periaatteet. Monitoirointiohje on tarkoitettu kaikille geotekniikan alalla työskenteleville.

Lisää ohjeesta ja geoteknisistä mittauksista voi lukea mm. automaattisia mittalaitteita ja monitorointiratkaisuja toimittavan FinMeas Oy:n verkkosivuilta.

Ohjeen voi ladata yllä olevasta linkistä tai SGY:n verkkosivuilta.

Koneen vanha pääkonttori muuntuu asuinnoiksi Munkkiniemessä (video)

Helsingin Munkkiniemen Puistotie 25:ssä sijaitseva entinen Kone Oy:n toimistotalo kunnostetaan moderniin asuinkäyttöön. Vanhan toimistotalon täydellisen saneerauksen lisäksi projektiin sisältyy uudisrakennus sekä maanalainen autopaikoitus. Sipti Infra Oy toimii kohteen pohjarakennesuunnittelijana. Kohteen rakennuttajana toimii Auratum Asunnot.

Tulevan uudisosan alapuolelle sijoittuva maanalainen autopaikoitus tarjoaa geoteknisiä haasteita. Syvä n. 8m kaivanto ulottuu lähes 7m pohjavesipinnan alapuolelle. Maanalainen autopaikoitus yhdistetään maanalaisella yhdyskäytävällä vanhaan toimistorakennukseen. Pohjarakennustyö pitävät sisällään mm. teräsponttiseiniä, kallioankkureita, pysyviä kallioankkureita, suihkuinjektointitiivistystä, suihkuinjektoitua tukiseinää, louhintaa, ym ym.

Haastavan kohteen rakennustyöt aloitettiin alkuvuodesta 2017. Kohteen tilannetta lintuperspektiivistä maaliskuussa kuvatulta videolta

Uusi Sipti-asiakaslehti – lue vuoden 2019 projekteista

Sipti-yhtiöiden uusi asiakaslehti esittelee Siptin, Sipti-Infran, Kymen Siptin ja vuonna 2019 perustetun Sipti Environmentin käynnissä olevia ja vuoden 2019 mielenkiintoisimpia projekteja. Sipti-Infran projekteista lehdessä mm. Lahden Puuilon työmaa, asiaa Vantaanjoen kunnostuksesta sekä Vuosaaren lukio hankkeesta. Voit ladata pdf-version lehdestä tästä

Sipti 2020

Vantaanjoki kunnostetaan luonnontilaan

Vantaan kaupunki investoi useita miljoonia euroja Tikkurilan koskipuiston rakentamiseen. Hanke alkoi kesällä padon purkamisella ja jatkuu vähintään kaksi vuotta. Jokiluonnon virkistyskäytön ehdoilla toteutettavan elvyttämisen ohella olennainen osa hanketta on hulevesien käsittelyn tehostaminen. Siihen on löytynyt innovatiivisia ratkaisuja Vantaan kaupungin ja Sipti Infran yhteistyöllä.

Vantaanjoki on ollut merkittävä kalajoki ainakin 1300-luvulta lähtien, ja meritaimen on ollut joen tärkein pyyntikala. Jokiveden pilaantuminen ja uoman valjastaminen vesivoimantuotantoon romahduttivat kuitenkin kalakannan pitkäksi aikaa, kunnes Vantaan kaupunki teki uraauurtavan päätöksen ryhtyä kohentamaan joen ja sen ympäristön tilaa.

Tätä varten Vantaa järjesti kolme vuotta sitten maisema-arkkitehtikilpailun, jonka voitti Loci-maisema-arkkitehdit. Maisema-arkkitehtonisten ideoiden toteuttamiseksi tarvittiin myös teknistä asiantuntemusta; Loci ryhtyi yhteistyöhön Siptin kanssa.

”Tartuimme hankkeeseen enemmän kuin mielellämme. Pääsimme tuomaan tietotaitomme täysin uudentyyppiseen hankkeeseen; koskaan aikaisemmin tällaisia ennallistamishankkeita ei ollut toteutettu virkistyskäyttöarvot edellä”, sanoo projektipäällikkö Juha-Pekka Saarelainen Sipti Infrasta.

Intohimoiseksi kalastajaksi tunnustautuva Saarelainen pitää etuoikeutena saada vaikuttaa työpanoksellaan vesistön laadun kohentamiseen. Meritaimen löysi reittinsä uomaan lähes välittömästi sen jälkeen, kun pato oli purettu ja kaloille oli entisöity Tikkurilankoski lisääntymisalueeksi. Parhaimmillaan koskessa on nähty samanaikaisesti toistakymmentä meritaimenta. Niiden pyydystämisen kieltää voimassa oleva suojelusäädös, jonka noudattamista valvoo Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n palkkaama jokitalkkari Oula Tolvanen, joka Juha-Pekka Saarelaisen tavoin on kokenut kalastaja itsekin.

Hulevedet kuriin 

Sipti Infran teknisesti ehkä keskeisin panos Tikkurilan koskipuiston tämänhetkisessä toteutusvaiheessa liittyy hulevesien hallintaan.

”Jos aiemmin oli haasteena minimoida jätevesipäästöt, nyt ollaan kautta maan hakemassa keinoja hulevesien haittojen hallitsemiseksi. On hienoa, että saimme yhteistyökonsultilta hyviä ratkaisuja tähän – myös täysin uusia”, sanoo suunnitteluinsinööri Antti Auvinen Vantaan kaupungilta.

Hiekan ja biohiilen yhdistämiseen perustuva hulevesien puhdistusteknologia on kehitetty alun perin Ruotsissa. Tämä puhdistusteknologia otettiin Siptin aloitteesta käyttöön Tikkurilan koskipuistohankkeen ensimmäisessä vaiheessa.

”Suurin osa hulevesien mukana kulkeutuvista epäpuhtauksista on kiintoaineessa, joten hulevesien käsittely on ensisijaisesti kiintoaineen poistamista. Kun lisäksi halutaan vähentää liukoisia ravinteita, kuten fosfori- ja typpipitoisuuksia, tarvitaan hiekka-biohiilisuodatusta. Hulevesien puhdistus on Tikkurilan kaltaisessa  tiiviissä ympäristössä välttämätöntä tehdä ’putken pää -ratkaisuna’”, Juha-Pekka Saarelainen toteaa.

Saarelainen ja Auvinen korostavat molemmat hulevesien puhdistuksen suurta merkitystä. Haaste on suuri, ei vähiten siksi, että viime aikoina on eri puolilla maailmaa havahduttu mikromuovien ja niiden mereen liukenemisen ongelmaan. Jokainen edistysaskel hulevesien puhdistamisen tehostamiseksi on askel tämän globaalin ongelman ratkaisemisen suuntaan.

Juha-Pekka Saarelainen (oik) ja Antti Auvinen ovat ansaitun ylpeitä Tikkurilan koskipuiston rakentamisesta.

Eläkeuutisia ja uusia työntekijöitä

Sipti Infrassa kesä on muutosten aikaa. Kokeneet vanhemman sukupolven geosuunnittelijat Harri Vehmas ja Matti Honkaniemi siirtyvät hyvin ansaitulle eläkkeelle kesäkuun lopussa.

Uutena työntekijänä on aloittanut jo toukokuun puolella Ins (AMK) opiskelija Jimi Koivuoja ja toimitusjohtajana jatkaa firmaa jo viime vuoden elokuusta lähtien luotsannut Roman Timaskin.

Sipti Infrassa sukupolven vaihdos on ollut suunnitteilla jo jonkun aikaa ja tarjoamme jatkossakin poikkeuksellisen vaativien, kuin myös tavallisempien kohteiden geosuunnittelupalveluita kokeneiden ja pätevöityneiden suunnittelijoiden toimesta.